Moj Beograd u I3

 

Učenici I-3 i nastavnica Ivana Ulajnov priredili su u svečanoj sali škole prezentaciju projektne nastave „Moj Beograd“ za učenike mlađih razreda, 23. maja 2019. godine. Projekat je realizovan u trajanju od 12 školskih časova u toku školske 2018/2019. godine.

Ciljevi projekta su:
- Upoznavanje učenika sa prošlošću njihovog zavičaja;
- Upoznavanje učenika sa različitim delovima Beograda i sticanje znanja u vezi sa gradom i znamenitim spomenicima kulture.

Temu „Moj Beograd“ učenici su obradili kroz brojne aktivnosti, kao što su sakupljanje informacija o Beogradu, obilazak Kalemegdanske tvrđave, gledanje filmova, slušanje tekstova, učenje recitacija i pevanje pesama o Beogradu itd.

Produkti projekta su:
Grupni radovi – razglednice iz Beograda;
Individualni rad – Beograd se ogleda u rekama i Moj Beograd dušu ima;
Priredba – tekstovi i recital o Beogradu;
Igra memorije – učiteljski rad.

Tokom predstavljanja projekta učenici su izložili svoje likovne radove i osmišljene rečenice o Beogradu. Takođe, govorili su stihove i tekstove o Beogradu primerene uzrastu, koje je pratila video prezentacija o Beogradu.

Prezentaciji su prisustvovali pedagog škole i kolege nastavnici.

Učenici su popodne istog dana aktivosti projekta predstavili i svojim roditeljima.

 

Ivana Uljanov