Digitalne biblioteke

 

Antologija srpske književnosti

Digitalna Antologija srpske književnosti je zajednički projekat Učiteljskog fakulteta u Beogradu i Majkrorosoft Razvojnog centra u Beogradu u okviru aktivnosti programa „Partner u učenju“. Antologija srpske književnosti ima preko 130 dela narodne, stare i nove književnosti dostupnih za preuzimanje preko interneta: od srednjovekovnih žitija srpskih svetaca i narodne poezije i proze, preko najznačajnijih dela književnosti XVIII i XIX veka, do izuzetnih ostvarenja s početka XX veka koja nisu pod autorskim pravima i važnih savremenih književnih dela za čije su objavljivanje u ovoj ediciji pravo dali sami autori.

 

Digitalna Narodna biblioteka Srbije

Digitalna Biblioteka Matice srpske

Projekat Rastko - Biblioteka srpske kulture

Digitalna biblioteka Biblioteke grada Beograda

Narodne umotvorine

Međunarodna dečija digitalna biblioteka

 

Srpska dečja digitalna biblioteka

Zbirka sadrži 127 digitalnih kopija knjiga iz srpske književnosti za decu. Nacionalni uređivački odbor, sastavljen od profesora književnosti za decu i bibliotekara, odabrao je knjige za decu uzrasta od 3 do 13 godina koje po svom sadržaju, umetničkim, istorijskim i književnim vrednostima predstavljaju sam vrh srpske književnosti za decu. Projekat je realizovan u NBS 2004. godine. Izdavači iz Srbije su, kao saradnici NBS u ovom značajnom nacionalnom projektu, ustupili Biblioteci autorska prava za postavljanje celokupnih knjiga u punom tekstu.

 

Biblioteka Veliki rat

Veliki rat je digitalna biblioteka nastala kao rezultat učešća Narodne biblioteke Srbije u projektu Europeana kolekcije 1914-1918, koji ima za cilj da iz fondova 9 nacionalnih biblioteka digitalizuje i učini javno dostupnim preko 400.000 publikacija nastalih tokom Prvog svetskog rata. Pravljena je sa vizijom da na jednom mestu prikupi sve publikacije vezane za srpski narod, a koje su nastale tokom Prvog svetskog rata.

Digitalna biblioteka Biblioteke grada Beograda
 
Europeana je internet portal koji nudi pristup milionima knjiga, slika, filmova, muzejskih dela i arhivskih zapisa koji su digitalizovani širom Evrope. Pruža pristup različitim tipovima sadržaja kulturnog i naučnog nasleđa Evrope. Digitalni predmeti koje korisnik može pronaći na Evropeani nisu uskladišteni na jednom centralnom računaru, nego ostaju u okviru institucije od koje potiču, tj. u okviru njihove mreže. Različiti tipovi organizacija kulturne baštine - muzeji, biblioteke, arhivi i audiovizuelne kolekcije kategorišu svoj sadržaj na različite načine i koristeći različite standarde.