Pop Ćira i pop Spira

Aktivnosti projekta „Oštro Perce“ u odeljenju VII1 su realizovane u saradnji školskog bibliotekara i nastavnika srpskog jezika Dragane Janjić.

Bibliotekar je pripremio uputstva za izradu prikaza i trejlera. Učenici su čitali roman „Pop Ćira i pop Spira“ i na časovima srpskog jezika su razgovarali o romanu, a zatim su pisali prikaz. Na časovima u biblioteci su izradili ilustracije i napisali tekst za trejler.

Trejler za roman su učenici izradili uz pomoć nastavnice tehničkog i informatičkog obrazovanja Nataše Tomić.

Trejler je postavljen na adresi https://youtu.be/66L5I_HpLKI.

 

Oštro Perce u V5

Aktivnosti projekta „Oštro Perce“ u odeljenju V5 su realizovane u saradnji školskog bibliotekara, nastavnika srpskog jezika, informatike i računarstva i likovne kulture. Bibliotekar je pripremio uputstva za izradu prikaza i trejlera. Učenici su čitali roman „Hajduci“ i na časovima srpskog jezika su razgovarali o romanu, a zatim su pisali prikaz. Nekoliko đaka je kroz timski rad (u školskoj biblioteci) izradilo i prikaz i ilustracije romana.

Deo ovih aktivnosti je bila i radionica u Biblioteci grada Beograda, odeljenju „Rastko“ na Vračaru, održana 29. januara 2018. na temu „Prikaz knjige“. Posle priče o elementima prikaza, učenici su govorili o romanu „Hajduci“, a jedna učenica je pročitala prikaz. Ostali su ga ocenili kao dobar i dodali da je prava preporuka za čitanje i oni koji još nisu čitali ovaj roman, sada su poželeli da ga pročitaju.

Na časovima likovne kulture su crtali na temu „Pejzaž“.

 

Projekat Trejler za knjigu

Trejler za roman „Hajduci“ izrađen je tokom odeljenjskog projekta Trejler za knjigu, realizovanog na časovima informatike i računarstva u saradnji bibliotekara i nastavnika informatike i računarstva. Projektni zadatak je izrađen tokom četiri časa.
Na prvom času, posle dogovora o temi i izrade plana aktivnosti, u skladu sa interesovanjima učenika podeljeni su zadaci: priprema likovnog dela trejlera (crteži, ilustracije romana), priprema teksta za trejler, izbor muzike za trejler. Ilustracije romana i tekst za trejler učenici su izradili u školskoj biblioteci.
Na drugom času učenici su od likovnih radova kreirali digitalne slike i uređivali ih i pripremali za postavljanje u prezentaciju.
Na naredna dva časa izradili su trejler za knjigu kreiranjem multimedijalne prezentacije u programu Power point čiji su elementi: fotografije, audio zapis teksta nastalog na osnovu prikaza i muzika. Uredili su audio zapis i muziku, napravili naslovnu i poslednju stranu i sačuvali prezentaciju kao video zapis.

Trejler je postavljen na adresi https://youtu.be/NWvOTypFXmU.

Trejleri i fotografije sa časova u u biblioteci i digitalnoj učionici su predstavljeni na strani https://perceostro.wixsite.com/perce2018/trejleri.

 

 

Ilustracije i prikazi - Oštro Perce

Učenici mlađih razreda su imali zadatak da napišu prikaz omiljenih bajki i da ih ilustruju. Bili su vredni i napisali su brojne prikaze i nacrtali mnoge lepe ilustracije. Najbolje ilustracije su postavljene na panou koji se nalazi u hodniku ispred biblioteke, a predstavljene su uz prikaze bajki na veb strani projekta.
Prikaze romana i priča pisali su učenici petog i šestog razreda. Prikazi romana „Hajduci“ i priče „Čiča Jordan“ predstavljeni su na strani https://perceostro.wixsite.com/perce2018/prikazi.
 
 

Oštro Perce u IV4

Učenici IV4 su čitali bajke Grozdane Olujić i roman „Alisa u zemlji čuda“ i književnim delima njima razgovarali sa nastavnicom i bibliotekarom. Pisali su prikaze romana i izradili brojne ilustracije. Neki đaci su gledali predstavu ili film koji su rađenu na osnovu romana, pa su upoređivali sadržaj dva medijska teksta.

Za učenike ovog odeljenja bibliotekarka je pripremila nastavni materijal - uputstvo za izradu prikaza romana i uporednog prikaza, roman - film i roman - pozorišna predstava. Svaki đak je dobio ovo uputstvo i zalepio ga u svesku za srpski jezik.

Najbolji prikazi i ilustracije romana „Alisa u zemlji čuda“ predstavljeni su na strani https://perceostro.wixsite.com/perce2018/alisa-u-zemlji-chuda.

 

 

Slikovnice

Tematska nastava Slikovnice

Nastavnica Danijela Ardolić i bibliotekarka Slađana Galuška su organizovale časove tematske nastave Slikovnice u I1. Učenici su čitali bajke Desanke Maksimović. Nastavnica i bibliotekarka su sa njima razgovarale o tri bajke: „Bajka o labudu“, „Rak krojač“ i „Tri patuljka“. Na časovima srpskog jezika đaci su govorili o njihovom sadržaju, fantastičnim elementima u njima i o porukama. Onda su podeljeni u tri grupe (za svaku bajku po jedna grupa) i imali su zadatak da podele sadržaj bajke u celine i da svaku celinu ilustruju. Učenici su sadržaj podelili u celine i za svaku celinu, uz pomoć nastavnika i bibliotekara, osmislili tekst, kraći u odnosu na originalni tekst. Crtali i bojili na časovima likovne kulture i slobodnih aktivnosti. Deo aktivnosti je realizovan u boravku, kada je deci u izradi zadataka pomagala nastavnica Nikolina Bacić.

Ilustracije su skenirane i od njih i pripremljeni tekst su napravljene slikovnice. One su postavljeni na veb strani projekta Oštro Perce  2017/2018.
Drugi zadatak za učenike je bio da uvežbaju čitanje bajki. Najbolji čitači su čitali tekst slikovnice po ulogama. Bibliotekarka je snimila njihove glasove i taj snimak je poslužio za izradu audio slikovnica. One su postavljene na Youtube:

https://youtu.be/UZ_XLLoz4JM,

https://youtu.be/FwfAPrdGie8,

https://youtu.be/0GYEYRTvx1c.

Slikovnice u II4

Učenici II4 su čitali različite bajke i sa nastavnicom Jelenom Marinković i bibliotekarkom razgovarali na časovima srpskog jezika o njihovom sadržaju, fantastičnim elementima i o porukama. Takođe, dobili su uputstva za pisanje prikaza. Onda su pisali kratke prikaze i ilustrovali bajke koje im se najviše sviđaju. Zatim su podeljeni u tri grupe i imali su zadatak naprave ilustracije za jednu od bajki i kratki tekst uz svaki crtež. Crtali su i bojili na časovima likovne kulture i slobodnih aktivnosti. Najbolje ilustracije su nastale za bajku „Čarobnjak iz Oza“ i od njih i pripremljenog teksta napravljena je slikovnica. Ona je postavljena na veb strani projekta Oštro Perce  2017/2018.