Svetski dan knjige i autorskih prava

Svetski dan knjige i autorskih prava je obeležen u našoj školi 23. aprila 2018.

Nastavnice Katarina Miličić i Dragana Janjić i bibliotekarka Slađana Galuška su održale časove u IV4, V5, VI1 i VII1 i razgovarale sa učenicima o poreklu ovog praznika, važnosti knjiga i zaštite autorskih prava.

Za učenike VII1 je povodom ovog dana organizovana poseta Narodnoj biblioteci Srbije 26. aprila. Đaci su se upoznali sa istorijom i radom nacionalne institucije, obišli čitaonice i izložbu u holu Biblioteke.

 

 

 

Knjige za putovanje kroz vreme

Aktivnosti projekta Oštro Perce povezane su u jednom delu sa projektom Putovanje kroz vreme, koji je realizovan u IV4.
Tema „Prošlost Srbije“ obrađena je kroz interdisciplinarnu nastavu, đaci su o njoj razgovarali kroz povezivanje sadržaja više predmeta. Kada je započela obrada te nastavne teme na časovima prirode i društva, đaci su želeli da saznaju što više informacija o njoj. Rekli su da čitaju knjige koje su u vezi sa istorijom srednjeg veka i da vole da gledaju filmove o događajima i ličnostima iz istorije Srbije i da bi želeli da o njima razgovaraju na časovima. Učenici su čitali tekstove iz čitanke: „Zlatno jagnje“, priča Svetlane Velmar Janković, „Najbolje zadužbine“, narodna priča i „Stari Vujadin“, narodna pesma. Osim toga, kao dopunske tekstove čitali su knjige u vezi sa temom projekta: „Knjiga za Marka“ Svetlane Velmar Janković, osam knjiga o vladarima iz porodice Nemanjić „Deca čitaju srpsku istoriju“ Slobodana Stanišića i trilogiju „Nemanjići“ o životu Stefana Nemanje, čiji su autori Vladimir Kecmanović i Dejan Stojiljković.

Razgovarali su o sadržaju ovih knjiga i tumačili ih. Poredili su ova književnoumetnička dela i govorili o njihovim elementima (tema, motivi, fabula, siže, književni likovi, poruke, kompozicija) povezujući ih sa događajima i ličnostima iz istorije Srbije.

Đaci su ilustrovali knjige koje su čitali i uz pomoć bibliotekarke pisali prikaze za njih i taj deo projekta je dobio naziv Knjige za putovanje kroz vreme. U prikazima su predstavljene knjige „Knjiga za Marka“ i „Deca čitaju srpsku istoriju“ koje učenici četvrtog razreda mogu da koriste radi povezivanja sadržaja nastave prirode i društva i srpskog jezika. Knjige iz edicije „Deca čitaju srpsku istoriju“ se preporučuje i đacima trećeg razreda, a „Knjiga za Marka“ i učenicima šestog razreda jer izučavaju period srednjeg veka na časovima istorije. Starijim đacima je namenjena trilogija „Nemanjići“.
Među prikazanim knjigama je i roman „Očarane naočare“ Svetlane Velmar Janković koja može biti zanimljiva za učenike od četvrtog do sedmog razreda.Nju čitaju učenici četvrtog razreda i u okviru projekta Čitam,pa šta?

Na časovima utvrđivanja gradiva iz prirode i društva, srpskog jezika i matematike, učenici su smišljali zadatke čiji je sadržaj povezan sa temom projekta. Na osnovi tih zadataka nastavnica i bibliotekarka su izradile testove za proveru znanja. Dečiji crteži nastali tokom projekta su deo testova.

Prikazi, ilustracije i testovi su prikazani na posebnoj strani projekta, https://perceostro.wixsite.com/perce2018/putovanje

 

Oštro Perce u V5

Aktivnosti projekta „Oštro Perce“ u odeljenju V5 su realizovane u saradnji školskog bibliotekara, nastavnika srpskog jezika, informatike i računarstva i likovne kulture. Bibliotekar je pripremio uputstva za izradu prikaza i trejlera. Učenici su čitali roman „Hajduci“ i na časovima srpskog jezika su razgovarali o romanu, a zatim su pisali prikaz. Nekoliko đaka je kroz timski rad (u školskoj biblioteci) izradilo i prikaz i ilustracije romana.

Deo ovih aktivnosti je bila i radionica u Biblioteci grada Beograda, odeljenju „Rastko“ na Vračaru, održana 29. januara 2018. na temu „Prikaz knjige“. Posle priče o elementima prikaza, učenici su govorili o romanu „Hajduci“, a jedna učenica je pročitala prikaz. Ostali su ga ocenili kao dobar i dodali da je prava preporuka za čitanje i oni koji još nisu čitali ovaj roman, sada su poželeli da ga pročitaju.

Na časovima likovne kulture su crtali na temu „Pejzaž“.

 

Projekat Trejler za knjigu

Trejler za roman „Hajduci“ izrađen je tokom odeljenjskog projekta Trejler za knjigu, realizovanog na časovima informatike i računarstva u saradnji bibliotekara i nastavnika informatike i računarstva. Projektni zadatak je izrađen tokom četiri časa.
Na prvom času, posle dogovora o temi i izrade plana aktivnosti, u skladu sa interesovanjima učenika podeljeni su zadaci: priprema likovnog dela trejlera (crteži, ilustracije romana), priprema teksta za trejler, izbor muzike za trejler. Ilustracije romana i tekst za trejler učenici su izradili u školskoj biblioteci.
Na drugom času učenici su od likovnih radova kreirali digitalne slike i uređivali ih i pripremali za postavljanje u prezentaciju.
Na naredna dva časa izradili su trejler za knjigu kreiranjem multimedijalne prezentacije u programu Power point čiji su elementi: fotografije, audio zapis teksta nastalog na osnovu prikaza i muzika. Uredili su audio zapis i muziku, napravili naslovnu i poslednju stranu i sačuvali prezentaciju kao video zapis.

Trejler je postavljen na adresi https://youtu.be/NWvOTypFXmU.

Trejleri i fotografije sa časova u u biblioteci i digitalnoj učionici su predstavljeni na strani https://perceostro.wixsite.com/perce2018/trejleri.

 

 

Pop Ćira i pop Spira

Aktivnosti projekta „Oštro Perce“ u odeljenju VII1 su realizovane u saradnji školskog bibliotekara i nastavnika srpskog jezika Dragane Janjić.

Bibliotekar je pripremio uputstva za izradu prikaza i trejlera. Učenici su čitali roman „Pop Ćira i pop Spira“ i na časovima srpskog jezika su razgovarali o romanu, a zatim su pisali prikaz. Na časovima u biblioteci su izradili ilustracije i napisali tekst za trejler.

Trejler za roman su učenici izradili uz pomoć nastavnice tehničkog i informatičkog obrazovanja Nataše Tomić.

Trejler je postavljen na adresi https://youtu.be/66L5I_HpLKI.

 

Oštro Perce u IV4

Učenici IV4 su čitali bajke Grozdane Olujić i roman „Alisa u zemlji čuda“ i književnim delima njima razgovarali sa nastavnicom i bibliotekarom. Pisali su prikaze romana i izradili brojne ilustracije. Neki đaci su gledali predstavu ili film koji su rađenu na osnovu romana, pa su upoređivali sadržaj dva medijska teksta.

Za učenike ovog odeljenja bibliotekarka je pripremila nastavni materijal - uputstvo za izradu prikaza romana i uporednog prikaza, roman - film i roman - pozorišna predstava. Svaki đak je dobio ovo uputstvo i zalepio ga u svesku za srpski jezik.

Najbolji prikazi i ilustracije romana „Alisa u zemlji čuda“ predstavljeni su na strani https://perceostro.wixsite.com/perce2018/alisa-u-zemlji-chuda.