Ugledni čas - Mesec i ja

Ugledni čas iz srpskog jezika i književnosti održan je u informatičkom kabinetu 16. oktobra 2019. Tema je bila „Pohod na Mjesec“ Branka Ćopića. U korelaciji sa predmetom Informatika i računarstvo, čas su realizovale nastavnica Dragana Janjić i bibliotekarka Slađana Galuška. Času su prisustvovale nastavnica Ana Stojanović i Bojana Vesković i direktorka Jovana Milenković.
Cilj časa je funkcionalna primena IKT-a i osposobljavanje učenika na smislenu upotrebu računara u nastavi srpskog jezika i književnosti. Predstavljena je veb strana Mesec i ja na kojoj su postavljeni đački radovi nastali tokom rešavanja projektnih zadataka. Na pametnoj tabli učenici su rešavali zadatke kroz kvizove, čitali radove o Mesecu, govorili o teškoćama koje su ih pratile prilikom izrade projekta. 

U završnom delu časa imali su zadatak da ocene projekat postavljajući stikere sa tekstom na Linoit tablu. Veliki broj učenika je napisao da im se ovakav način rada dopada, kao i da im je čas bio zabavan.

Ana Stojanović