Oštro Perce u V5

Aktivnosti projekta „Oštro Perce“ u odeljenju V5 su realizovane u saradnji školskog bibliotekara, nastavnika srpskog jezika, informatike i računarstva i likovne kulture. Bibliotekar je pripremio uputstva za izradu prikaza i trejlera. Učenici su čitali roman „Hajduci“ i na časovima srpskog jezika su razgovarali o romanu, a zatim su pisali prikaz. Nekoliko đaka je kroz timski rad (u školskoj biblioteci) izradilo i prikaz i ilustracije romana.

Deo ovih aktivnosti je bila i radionica u Biblioteci grada Beograda, odeljenju „Rastko“ na Vračaru, održana 29. januara 2018. na temu „Prikaz knjige“. Posle priče o elementima prikaza, učenici su govorili o romanu „Hajduci“, a jedna učenica je pročitala prikaz. Ostali su ga ocenili kao dobar i dodali da je prava preporuka za čitanje i oni koji još nisu čitali ovaj roman, sada su poželeli da ga pročitaju.

Na časovima likovne kulture su crtali na temu „Pejzaž“.

 

Projekat Trejler za knjigu

Trejler za roman „Hajduci“ izrađen je tokom odeljenjskog projekta Trejler za knjigu, realizovanog na časovima informatike i računarstva u saradnji bibliotekara i nastavnika informatike i računarstva. Projektni zadatak je izrađen tokom četiri časa.
Na prvom času, posle dogovora o temi i izrade plana aktivnosti, u skladu sa interesovanjima učenika podeljeni su zadaci: priprema likovnog dela trejlera (crteži, ilustracije romana), priprema teksta za trejler, izbor muzike za trejler. Ilustracije romana i tekst za trejler učenici su izradili u školskoj biblioteci.
Na drugom času učenici su od likovnih radova kreirali digitalne slike i uređivali ih i pripremali za postavljanje u prezentaciju.
Na naredna dva časa izradili su trejler za knjigu kreiranjem multimedijalne prezentacije u programu Power point čiji su elementi: fotografije, audio zapis teksta nastalog na osnovu prikaza i muzika. Uredili su audio zapis i muziku, napravili naslovnu i poslednju stranu i sačuvali prezentaciju kao video zapis.

Trejler je postavljen na adresi https://youtu.be/NWvOTypFXmU.

Trejleri i fotografije sa časova u u biblioteci i digitalnoj učionici su predstavljeni na strani https://perceostro.wixsite.com/perce2018/trejleri.