Pejzaži

Odeljenjski projekat „Pejzaži“, kojim su se učenici VII1 pridružili obeležavanju „Dana evropske baštine“ realizovan je tokom oktobra i novembra 2017. u saradnji nastavnika srpskog jezika Dragane Janjić, veroučitelja Predraga Mladenovića i bibliotekara Slađane Galuška.

Nastavnik srpskog jezika i bibliotekar su pripremili nastavni materijal i postavili ga na veb sajtu kreiranom za ovaj projekat u Viksu, https://poterazapejzazima.wixsite.com/pejzazi u delu Učionica.

U okviru lekcija đaci su pronašli tekstove o kulturnim i prirodnim dobrima, eseju, prikazu knjige, informacionoj i medijskoj pismenosti. Samostalno su proučavali materijal, a zatim na časovima srpskog jezika, građanskog vaspitanja i veronauke razgovarali sa nastavnicima i bibliotekarom o pojmovima „kulturno nasleđe“i „prirodna dobra“ i čitali tekstove u vezi sa kulturnim i prirodnim dobrima u Srbiji i Beogradu, kao i u vezi sa prugom uskog koloseka koja je nekad povezivala Beograd i Dubrovnik. To je bio uvod u obradu teksta „Potera za pejzažima“ Peđe Milosavljevića. Đaci su dobili istraživačke zadatke koje su radili samostalno kod kuće i uz pomoć bibliotekara u školskoj biblioteci. Na času srpskog jezika učenici su tumačili tekst „Potera za pejzažima“. Podeljeni u sedam grupa oni su govorili o autoru teksta, geografskim i kulturno-istorijskim odlikama predela kroz koje prolazi voz opisan u tekstu i tumačili tekst, tj. napravili prikaz ovog eseja. Nakon toga su radili literarne i likovne radove na teme „Slika sa putovanja“ i „Pejzaži“. Tekstove u vezi sa esejem i najbolje sastave, crteže i fotografije u elektronskoj formi postavili su na sajt projekta.

Celokupni tok i produkte projekta predstavili su učenicima VII3 na uglednom času održanom 13. novembra 2017. Govorili su o piscu Peđi Milosavljeviću, o pruzi Beograd – Dubrovnik, opisanoj u eseju, i pročitali prikaz teksta. Na kraju svakog dela izlaganja postavili su gostima pitanja u vezi sa sadržajem da bi proverili koliko su ih pažljivo slušali. Dve učenice su pročitale literne radove na temu „Slika sa putovanja“, a dvoje učenika je govorilo na temu „Religijski motivi u delima Peđe Milosavljevića“. Gosti su pažljivo pratili izlaganja đake VII1, odgovarali na kviz pitanja i aplauzom pokazali da im se čas dopao.

Učenici VII1 su u vrednovanju projekta kazali da im se projekat sviđa, jer su učili gradivo srpskog jezika na drugačiji način nego do sada, povezali su sadržaje iz različitih oblasti i predmeta, bilo je i zabavno i poučno. Saznali su mnoge nove informacije, najinteresantnije su im bile priče su o Lajkovcu, Šarganskoj osmici i Dubrovniku. Naučili su da je priroda inspiracija za umetnike i shvatili da je postala inspiracija i za njih. Voleli bi da se voze ćirom i da posete Dubrovnik i veruju da će na sledećem putovanju i oni krenuti u poteru za pejzažima.

Slađana Galuška