Mesec knjiga i Mesec školskih biblioteka

Mesec knjiga i Mesec školskih biblioteka obeležen je tokom oktobra 2019. u našoj školi na zajedničkim časovima bibliotekara i nastavnika.

Nastavnice Jovana Milenković, Gorica Ivanović, Ivana Uljanov i Ivana Milošević i bibliotekarka Slađana Galuška čitale su đacima knjigu Jasminke Petrović „Od čitanja sa raste“ i tumačile je zajedno sa učenicima. Deci se knjiga mnogo dopala i bila je podstrek da pričaju o odrastanju glavne junakinje Tamare i o svom rastu uz knjige koje čitaju.

Učenici su nakon časova pisali kratke prikaze knjige i sastave na temu „Od čitanja se raste“. Nekoliko učenika je ilustrovalo svoje radove po uzoru na ilustracije koje su videli u knjizi.

Slađana Galuška

Ugledni čas - Mesec i ja

Ugledni čas iz srpskog jezika i književnosti održan je u informatičkom kabinetu 16. oktobra 2019. Tema je bila „Pohod na Mjesec“ Branka Ćopića. U korelaciji sa predmetom Informatika i računarstvo, čas su realizovale nastavnica Dragana Janjić i bibliotekarka Slađana Galuška. Času su prisustvovale nastavnica Ana Stojanović i Bojana Vesković i direktorka Jovana Milenković.
Cilj časa je funkcionalna primena IKT-a i osposobljavanje učenika na smislenu upotrebu računara u nastavi srpskog jezika i književnosti. Predstavljena je veb strana Mesec i ja na kojoj su postavljeni đački radovi nastali tokom rešavanja projektnih zadataka. Na pametnoj tabli učenici su rešavali zadatke kroz kvizove, čitali radove o Mesecu, govorili o teškoćama koje su ih pratile prilikom izrade projekta. 

U završnom delu časa imali su zadatak da ocene projekat postavljajući stikere sa tekstom na Linoit tablu. Veliki broj učenika je napisao da im se ovakav način rada dopada, kao i da im je čas bio zabavan.

Ana Stojanović

 

Poseta galeriji Prirodnjačkog muzeja

Učenici VI1 su 8. oktobra 2019. sa odeljenjskim starešinom Anom Stojanović i bibliotekarkom Slađanom Galuškom posetili galeriju Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu. Deo izložbe je posvećenen misiji „Apolo 11“ i prvom odlasku čoveka na Mesec. Pored temeljnog i zanimljivog predavanja, učenicima su pažnju privukle brojne fotografije, kao i neobična maketa Meseca.  

Ana Stojanović

 

Dečija nedelja 2019.

Povodom Dečje nedelje učenici prvog razreda sa učiteljima i bibliotekarima posetili su 9. i 11. oktobra 2019. odeljenje Gradske biblioteke „Petar Kočić“ na Vračaru.

Bibliotekarka Aleksandra Vićentijević razgovarala je sa učenicima o dečjim pravima i tome šta za njih predstavlja Dečja nedelja. Jedna grupa upoznala se sa knjigom „Mila, kraljica nereda“, a druga sa knjigom „Šta je saznala Bubamara mala“. Kroz priču o Mili koja voli da ostavlja nered za sobom i kroz neobičnu priču o životinjama, učenici su tumačili ideje i poruke ovih dela.

Ana Vučković

 

 

Četvrtaci u Gradskoj biblioteci

 

Učenici odeljenja IV-1 i IV-2 posetili su sa učiteljima i bibliotekarima odeljenje Biblioteke grada Beograda na Vračaru „Petar Kočić“ 23. i 25. septembra 2019.

Cilj posete je obeležavanje Dana evropske kulturne baštine. Đaci su sa bibliotekarkom Aleksandrom Vićentijević razgovarali o značenju reči baština i kulturno-istorijsko nasleđe. Nakon uvodnog razgovora o znamenjima Beograda učenici su podeljeni u tri grupe, od kojih je svaka grupa imala zadatak da napiše pismo zamišljenom prijatelju i da ga pozove u svoj grad. Suština je da svako pismo svojim sadržajem o neobičnosti našeg grada privoli i privuče turiste.

Najbolji radovi biće nagrađani knjigama.

Ana Stojanović i Slađana Galuška