Jedina stvar koju zaista moraš da znaš je gde se nalazi biblioteka. 

Albert Ajnštajn

 

Biblioteke dozvoljavaju deci da postavljaju pitanja o svetu i pronađu odgovore. Divno je, što kad jednom nauče da koriste biblioteku, vrata učenja su im uvek otvorena. 

Laura Buš

 

Ako je moguće da se na ovom svetu uživa u određenom vrhovnom dobru, određenoj savršenoj i potpunoj sreći, verujem da nema ničeg poželjnijeg od dijaloga i plodne i prijatne zabave koju mudar čovek može da pronađe u jednoj Biblioteci. 

Gabrijel Node, Saveti za osnivanje biblioteke

 

“Harry — I think I've just understood something! I've got to go to the library!”

And she sprinted away, up the stairs.

“What does she understand?” said Harry distractedly, still looking around, trying to tell where the voice had come from.

“Loads more than I do,” said Ron, shaking his head.

“But why’s she got to go to the library?”

“Because that’s what Hermione does,” said Ron, shrugging. “When in doubt, go to the library.”

J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets

 

 

Školska biblioteka

Školska biblioteka OŠ „Sveti Sava“ se nalazi u prizemlju škole. Sastoji se iz tri dela: čitaonicе, dela u kom je smešten najveći do knjižnog fonda i dela za rad bibliotekara.

Fond čini 12000 knjiga. Veći deo je namenjen đacima: lektira, beletristika, udžbenici, enciklopedije, rečnici, priručnici, atlasi, slikovnice. Biblioteka poseduje i mali broj dečijih časopisa. Nastavnički fond čine knjige iz različitih naučnih oblasti, stručno-pedagoška i metodička literatura, beletristika i stručni časopisi.

Bibliotečki fond je dobro organizovan. Knjige su u policama smeštene po UDK sistemu, a deo školske lektire i knjige za najmlađe čitaoce su smeštene na posebnim policama po razredima. Pristup knjigama je slobodan.

Svi učenici naše škole članovi su školske biblioteke, kao i svi zaposleni u školi.

 

U školskoj biblioteci učenici

čitaju knjige i časopise,

pozajmljuju knjige koje će čitati kod kuće,

razgovaraju o pročitanim tekstovima sa bibliotekarom,

pronalaze informacije potrebne za izradu zadatka ili rešavanje nekog problema,

dobijaju pomoć u pretraživanju elektronskih izvora informacija i pronalaženju odgovarajuće informacije,

učestvuju u aktivnostima školskih projekata i programima za obeležavanje važnih dana.

 

U školskoj biblioteci nastavnici

čitaju knjige i časopise,

pozajmljuju knjige, koje će čitati kod kuće,

razgovaraju o pročitanim tekstovima sa bibliotekarom,

pronalaze informacije potrebne za pripremu časova i nastavnog materijala,

dobijaju pomoć u pretraživanju elektronskih izvora informacija i pronalaženju odgovarajuće informacije,

pripremaju pojedine aktivnosti iz školskih projekata i programa za obeležavanje važnih dana.

 

Školski bibliotekar

razvija kod učenika i nastavnika navike čitanja i korišćenja biblioteke tokom čitavog života,

promoviše čitanje iz zabave i zadovoljstva,

obezbeđuje različite izvore informacija i pristup ka njima,

podučava učenike da pronalaze, analiziraju i kritički procenjuju informacije, koriste ih za stvaranje novog znanja i dele ga sa drugima

razvija stvaralačke sposobnosti i kreativnost kod učenika,

sarađuje sa nastavnicima u planiranju, realizaciji i vrednovanju zajedničkih aktivnosti (školski projekti, tematska nastava, obeležavanje važnih dana i događaja...),

motiviše učenike na učenje i podučava ih veštinama potrebnim za učenje u toku celog života

koristi savremene metode rada i elektronsko učenje,

vodi bibliotečko poslovanje (inventarisanje, signiranje, katalogizacija, klasifikacija čuvanje i zaštita bibliotečke građe, revizija... ),

sarađuje sa lokalnom zajednicom u organizaciji programa kulturnih aktivnosti,

promoviše rad školske biblioteke i škole, uređuje školski list i veb stranu biblioteke,

...

Školski bibliotekar učestvuje i u organizaciji i realizaciji projekta Oštro Perce.

Program i nastavni materijal projekta nalaze se u virtuelnoj/elektronskoj učionici na sajtu Super učenje.

Slađana Galuška, bibliotekar