УПИС ПРВАКА у школску 2019/20. годину

 

Поштовани родитељи будућих првака,

Обавештавамо Вас да се, у складу са чл. 18 Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС бр. 88/2017 и 27/2018), у први разред уписује свако дете које до почетка школске године има шест и по, а највише седам и по година, тј. у школску 2019/20. г. уписују се деца рођена од 1. марта 2012. г. до 1. марта 2013. г. Ако дете старије од седам и по година због болести и других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања коју обавља тим састављен од наставника разредне наставе, педагога и психолога школе. Такође, након провере спремности за полазак у школу, у први разред се може уписати и дете које има од шест и по година.

Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу о деци која треба да се упишу у први разред основне школе најкасније до краја фебруара 2019. г. У складу с тим, упис првака у школску 2019/20.г. почеће 1. априла 2019. г. Школа ће уписати све будуће прваке са подручја које јој буде додељено. Постоји могућност да школа упише и ученике са подручја других школа, али само уз писмени захтев родитеља, односно законског заступника, уколико то дозвољавају просторне и кадровске могућности (чл.22 став 3. Закона о основама система образовања и васпитања, Службени гласник РС бр. 88/2017). Родитељ, односно други законски заступник, може да изабере школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара 2019. г. (чл. 55 Закона о основном образовању и васпитању, Службени гласник РС бр. 55/2013 и 101/2017). Школа ће, у складу са законом, обавестити родитеља, односно другог законског заступника, по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30. априла 2019. г.

Према кадровским могућностима којима школа располаже у првом разреду у школској 2019/20. г. функционисаће три групе продуженог боравка са по 30 ученика, тј. укупан број ученика у продуженом боравку ограничен је на 90. Постоји могућност да се, уз одобрење Градског секретаријата за образовање и дечију заштиту, формира још једна група продуженог боравка уколико буде потребно.

Упис у продужени боравак почиње 1. априла 2019. г.

Документа потребна за упис:

  • Извод из матичне књиге рођених;

  • Потврда о извршеном лекарском прегледу детета;

  • Потврда о похађању припремног предшколског програма;

  • Доказ о пребивалишту родитеља;

  • Потврда о запослењу родитеља (за одељења са продуженим боравком).

Тестирање деце обавиће психолог школе у заказаним терминима.

Будућим првацима желимо срећан почетак и успешно школовање!


 

С поштовањем,

Управа школе