NASTAVNE AKTIVNOSTI

U našoj školi nastava se odvija u periodu od 8:00 dо 14:00 časova, u jednoj smeni. Besplatni produženi boravak radi do 18:00 časova. Časovi dopunske, dodatne nastave, sekcije i izborni predmeti realizuju se posle časova redovne nastave.

Učenici od prvog razreda uče engleski jezik, a od petog razreda mogu da uče ruski ili francuski jezik. Od prvog do osmog razreda učenici pohađaju veronauku ili građansko vaspitanje kao izborne predmete

Od prvog do četvrtog razreda pohađaju sledeće izborne predmete:
Ruka u testu
Narodna tradicija
Čuvari prirode
Od igračke do računara
U toku godine učenici pohađaju samo jedan od ponuđenih predmeta.
 
Od petog  do osmog  razreda pohađaju sledeće izborne predmete:
Crtanje, slikanje, vajanje
Svakodnevni život u prošlosti
Hor i orkestar
Informatika i računarstvo
Izabrani sport - rukomet i odbojka
U toku godine učenici pohađaju samo jedan od ponuđenih predmeta.
 
Anketiranje učenika za izbor predmeta se vrši krajem tekuće školske godine za narednu školsku godinu.
Kako posebnu pažnju posvećujemo sportu i fizičkoj aktivnosti, našim učenicima su na raspolaganju dve fiskulturne sale (velika i mala). Dobro opremeljeni informatički kabineti i digitalni kabinet omogućuju kvalitetniju nastavu ne samo informatike nego i korišćenje informacionih tehnologija i u nastavi drugih predmeta.