STOMATOLOŠKA AMBULANTA

Stomatolog Dr. Marija Sokolović Stojanović

Stomatološka sestra Nata Kosanović

 

Za neparne mesece (I,III,V,VII,IX,XI)

PONEDELJAK, SREDA, PETAK - pre podne

UTORAK, ČETVRTAK - posle podne

 

Za parne mesece (II,IV,VI,VIII,X,XII)

PONEDELJAK, SREDA, PETAK - posle podne

UTORAK, ČETVRTAK - pre podne